Badanie piersi

Brak zdjęcia

2 października 2013

Badanie gruczołów piersiowych jest podstawowym i kluczowym elementem w diagnostyce wszystkich rodzajów chorób sutka u kobiet. Powinno towarzyszyć każdemu badaniu ginekologicznemu niezależnie od powodu wizyty.

Czy badać piersi?

Badanie gruczołów piersiowych jest podstawowym i kluczowym elementem w diagnostyce wszystkich rodzajów chorób sutka u kobiet. Powinno towarzyszyć każdemu badaniu ginekologicznemu niezależnie od powodu wizyty, a nawet ze względu na powszechność chorób rozrostowych piersi przyjmuje się, iż powinno mieć miejsce podczas każdej wizyty u lekarza dowolnej specjalności. Mimo rozpowszechnienia badań obrazowych gruczołów piersiowych, a nawet wprowadzenia ich do skriningu (badań przesiewowych), badanie palpacyjne (palcami) nie powinno być pomijane. Zdecydowana większość niepokojących zmian jest wykrywana właśnie podczas badania palpacyjnego piersi i w dalszym ciągu,głównie dzięki niemu, większość chorych zgłasza się do lekarza w celu poszerzania diagnostyki.

Samobadanie piersi

Bardzo istotnym elementem diagnostyki schorzeń gruczołów piersiowych jest badanie palpacyjne piersi przez kobiety warunkach domowych. Mimo braku wykształcenia i przeszkolenia w zakresie medycznym (w większości przypadków) właściwie wykonane samobadanie piersi jest w stanie zidentyfikować przeważającą większość wszystkich schorzeń tego narządu w tym przede wszystkim rozrostów nowotworowych.

Technika badania piersi

Aby badanie piersi przyniosło efekty, musi być wykonane we właściwy sposób i określone czynności muszą być ułożone we właściwej kolejności. Przede wszystkim do badania należy rozebrać się całkowicie, aby żaden element ubrania nie zmieniał położenia piersi. Badanie rozpoczyna się od oglądania. Należy zwrócić uwagę na symetrię gruczołów i ich ogólny kształt. Wszystkie widoczne różnice w budowie oraz zmiana kształtu od ostatniego badania powinny zasugerować skonsultowanie swoich obserwacji z lekarzem. Proszę pamiętać, że piersi nie muszą być symetryczne i dokładnie takie same.

Poza wyglądem ogólnym, należy poszukiwać również poszczególnych objawów charakterystycznych dla chorób piersi w tym:

  • wciągnięcie brodawki,
  • wyciek z brodawki,
  • dołki na skórze (objaw „skórki pomarańczowej”),
  • zmiana zabarwienia,
  • obrzęk.

Wszystkie parametry powinny podlegać ocenie przy różnym ułożeniu rąk względem tułowia, gdyż może to wpłynąć na ich uwidocznienie się. Kolejnym etapem jest badanie palpacyjne piersi. Nie jest w tym przypadku do końca istotna technika układania rąk i ich przesuwania, ale należy zwrócić uwagę, aby żadna z części piersi nie została w badaniu pominięta. Najlepiej badać od zewnątrz w kierunku brodawki, kilka razy z różnych stron. W badaniu palpacyjnym należy zwrócić uwagę na poszukiwanie ewentualnych guzków oraz zgrubień tkanki. Ocenie powinny podlegać również węzły chłonne, głównie pachowe i położone w okolicach obojczyka.

Jak często badać piersi?

Poza samą właściwie wykonaną techniką badania piersi, równie ważna jest częstotliwość jego przeprowadzania. Sugeruje się, że samobadanie piersi powinno być wykonywane raz w miesiącu. Częstsze badanie gruczołów piersiowych nie przekłada się na lepsze wykrywanie zmian rozrostowych w ich obrębie. Istotne jest natomiast, aby badanie było wykonywane zawsze w tym samym dniu cyklu miesiączkowego.

Zasada ta została przyjęta, ponieważ zmiana stężeń poszczególnych hormonów płciowych w trakcie cyklu miesięcznego może w widoczny sposób zmieniać wygląd i właściwości tkanki gruczołów piersiowych. Aby badanie nie zaowocowało rozpoznaniem zmian, które są fizjologicznym elementem odpowiedzi na hormony należy położyć szczególny nacisk na wykonanie go we właściwym dniu. U wielu kobiet cykl miesiączkowy przebiega w sposób nieregularny, dlatego samobadanie piersi w równych odstępach czasu (na przykład zawsze tego samego dnia każdego miesiąca) często jest postępowaniem nieprawidłowym. Piersi należy badać zawsze w tym samym dniu cyklu.

Obecnie większy problem nie stanowi jednak zbyt często, ale zbyt rzadko wykonywane badanie piersi lub całkowity jego brak. Szacuje się, że przeważająca większość zaawansowanych raków sutka rozpoznawanych u kobiet w Polsce była we wczesnym stadium rozwoju dostępna w badaniu fizykalnym. Rozpoznanie tego typu zmian w warunkach domowych mogło (i powinno) zasugerować skonsultowanie swoich obserwacji z lekarzem przed pojawieniem się kolejnych objawów choroby, często będących już wyrazem obecnego rozsiewu nowotworowego. Pozwoliłoby to na znaczne ograniczenie zakresu terapeutycznej operacji, a często nawet na zrezygnowanie z leczenia onkologicznego (chemio-, radioterapia).

Badanie piersi przez lekarza

Jak wspomniano wcześniej badanie piersi przez lekarza powinno mieć miejsce podczas każdej wizyty pacjentki. Chora może i powinna domagać się, aby takie badanie zostało wykonane przez lekarza rodzinnego lub specjalistę niezależnie od powodu jej wizyty. Lekarz każdej specjalności, a zwłaszcza lekarz ginekolog posiada przeszkolenie w zakresie badania gruczołów piersiowych i nawet pomimo regularnego i prawidłowo przeprowadzanego samobadania piersi, warto poddać ich stan ocenie lekarskiej. Nie należy sugerować się w tym przypadku regularnością w zakresie dnia cyklu, ale warto poinformować lekarza, w którym dniu pacjentka obecnie się znajduje. Proszę nie wzbraniać się od tego badania w gabinecie lekarskim, gdyż niejednokrotnie może ono uratować pacjentce życie.

Połączenie badania palpacyjnego piersi, prowadzonego we własnym zakresie oraz badania wykonanego przez lekarza, stanowi podstawowe narzędzie w zapobieganiu rozwoju zaawansowanej choroby nowotworowej sutka. Liczne badania dowodzą, że wielu zachodnich społeczeństwach, gdzie obydwa badania są często prowadzone w sposób prawidłowy zachorowalność na zaawansowane stadia raka sutka jest znacznie niższa niż w Polsce, a przez to występuje również mniej zgonów z jej powodu.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.4


Może cię

Nowotwór sutka – rodzaje, objawy, przyczyny, badania i leczenie

Nowotwory sutka dzielą się na łagodne i złośliwe. Najczęściej diagnozowany jest rak przewodowy sutka. Pierwszym ...

Życie i seks po usunięciu piersi (mastektomii)

Życie po usunięciu piersi, zabiegu bardzo okaleczającym i obciążającym każdą kobietę bardzo się zmienia. Leczeniu ...

Rak zapalny piersi

Rak zapalny sutka jest rzadkim, lecz bardzo agresywnym typem nowotworu piersi. Głównymi objawami są zaczerwienienie, ...

Rak sutka a badania genetyczne

Mutacje poszczególnych onkogenów wiążą się z rozwojem nowotworów w ściśle określonych typach komórek, w tym ...

Nowotwory piersi – jak rozpoznać łagodne i złośliwe zmiany w piersiach?

Guzek w piersi wykrywany jest często przez kobiety w czasie samobadania lub przez lekarza podczas ...

Rak piersi

Rak piersi (a dokładniej: rak gruczołu sutkowego) jest pierwszym nowotworem u kobiet pod względem częstości ...

Dieta dla osób leczonych onkologicznie

Wśród wielu czynników, które inicjują powstawania nowotworów żywienie odgrywa bardzo ważną rolę. Prawidłowe odżywianie może ...

Samobadanie piersi

Samobadanie piersi jest podstawowym, łatwo dostępnym sposobem wykrywania wszelkiego rodzaju zmian w piersiach. Regularna samokontrola ...

Wskazania do mastektomii

Mastektomia jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu całej piersi lub jej części. Wykonywany jest ...

Powiększanie biustu

Operacja powiększania piersi staje się coraz popularniejsza. Najczęściej piersi powiększają młode kobiety, które nie są ...

Rak sutka

Rak sutka budzi przerażenie wśród milionów kobiet na całym świecie. To najczęstszy nowotwór złośliwy występujący ...

Rak piersi – objawy i diagnostyka

Wczesna postać raka piersi nie daje objawów. W późniejszych stadiach wyczuwalny jest guz w piersi. ...

Komentarze (0)