Badanie KTG

Pod koniec ciąży niektórym ciężarnym zleca się wykonanie badania kardiotokograficznego, czyli KTG. Badanie to wykonuje się także kilkakrotnie podczas porodu drogami natury. Warto zatem jeszcze w ciąży dowiedzieć się na czym ono polega, jak wygląda jego przebieg, kiedy i w jakim celu jest wykonywane.

Jak wygląda badanie KTG?

Badanie KTG wykonuje się za pomocą specjalnego aparatu, który składa się z monitora i podłączonych do niego dwóch pelot. Jedna pelota mierzy czynność serca dziecka, a druga – czynność skurczową macicy (w przypadku ciąż mnogich używa się więcej pelot – jedna mierzy czynność skurczową, a pozostałe – tętna dzieci). Badanie wykonuje się z reguły na leżąco – najczęściej na lewym boku. Peloty przywiązuje się do nagiego brzucha pacjentki za pomocą odpowiednich pasów. Wartości czynności serca dziecka oraz czynności skurczowej macicy ukazują się na ekranie, archiwizują w aparacie KTG oraz pojawiają się na papierze w formie wydruku. Badanie trwa z reguły ok. 20-30 minut, czasem jednak musi być wydłużone, np. z powodu snu dziecka lub jakichkolwiek wątpliwości co do jest stanu.

Po co jest wykonywane badanie KTG?

Celem badania KTG jest monitorowanie stanu dziecka. Obserwuje się tętno dziecka – jego wartości i wychylenie podczas skurczy oraz pomiędzy nimi. Prawidłowe wartości czynności serca dziecka mieszczą się w granicach 110 – 160 uderzeń na minutę. Chwilowe wychylenia poza te wartości nie muszą świadczyć o niczym złym – te wykraczające poza jego górną normę mogą pojawiać się na przykład przy mocnych ruchach dziecka. Jednakże dłużej utrzymujące się wartości tętna poza granicami normy mogą świadczyć o ryzyku niedotlenienia dziecka i pogorszenia się jego stanu. Badanie KTG wykonywane podczas porodu pokazuje także jak dziecko reaguje na skurcze macicy. Występujące w czasie lub po skurczu znaczne zwolnienia tętna dziecka świadczą o jego pewnych trudnościach w poradzeniu sobie ze skurczami – mogą być wskazaniem do wykonania nagłego cięcia cesarskiego z powodu ryzyka niedotlenienia dziecka.

Czy badanie KTG jest bolesne?

Badanie KTG jest zupełnie bezbolesne. Jedyny dyskomfort może sprawiać konieczność leżenia na jednym boku, zwłaszcza w I okresie porodu, gdyż często pacjentki lepiej znoszą silne skurcze w pozycjach innych niż leżąca. Czasami zapisy KTG wykonuje się zatem na siedząco, jednak nie zawsze jest to wykonalne – w badaniu na leżąco łatwiej jest odpowiednio przymocować peloty, aby się nie obsunęły i przez cały czas trwania badania monitorowały czynność serca dziecka i skurcze macicy. W badaniach KTG robionych na siedząco częściej zdarza się obsunięcie peloty, a co za tym idzie – słabsze i trudniejsze wychwytywanie czynności serca dziecka. Istnieją już jednak obecnie aparaty KTG z bezprzewodowymi pelotami, co może stanowić ułatwienie do stosowania ich w pozycjach innych niż leżąca. Badanie KTG jest też całkowicie bezpieczne i dla matki, i dla dziecka.

Kiedy wykonuje się badanie KTG?

Zapis KTG wykonuje się czasami jeszcze w drugiej połowie ciąży, jeżeli zostaje to zlecone przez lekarza prowadzącego ciążę (wykonanie badania KTG wcześniej niż po ukończeniu 20-22 tygodnia ciąży jest niemożliwe ze względu na zbyt małą masę dziecka).

Badanie KTG wykonuje się u pacjentek ciężarnych, które:

  • chorują na choroby przewlekłe, np. nadciśnienie czy choroby endokrynologiczne;
  • chorują na choroby, które pojawiły się w ciąży, np. cukrzyca ciężarnych, nadciśnienie indukowane ciążą, cholestaza ciężarnych;
  • u których występują inne powikłania ciąży, np. zagrożenie porodem przedwczesnym, przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, hipotrofia płodu, zmniejszona ilość płynu owodniowego;
  • są zaniepokojone np. słabszym odczuwaniem ruchów dziecka;
  • są w terminie lub po terminie porodu – zapis KTG po terminie porodu powinno się wykonywać co drugi dzień, aż do urodzenia dziecka.

Występowanie wyżej wymienionych sytuacji może stanowić zagrożenie dla dziecka, dlatego jego stan powinien być ściśle monitorowany, według zaleceń lekarza.

Badanie KTG wykonuje się także w porodzie drogami natury – mniej więcej co 2 godziny, czasami częściej, w zależności od sytuacji położniczej oraz stanu matki i dziecka. Dodatkowo badanie KTG zawsze wykonuje się:

  • po przyjęciu do szpitala,
  • po odpłynięciu płynu owodniowego,
  • po podaniu dawki znieczulenia zewnątrzoponowego,
  • po wykonaniu innych, tym podobnych zabiegów.

Czasami konieczne jest stałe śródporodowe monitorowanie stanu płodu, wtedy aparat KTG musi być stale podłączony do rodzącej. Jednakże takie postępowanie nie jest konieczne u kobiet w ciążach fizjologicznych i nawet niektórych ciążach powikłanych, gdzie okresowe monitorowanie dziecka daje całkowicie wystarczający obraz dotyczący jego dobrostanu bądź objawów zagrożenia.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

VDRL – badanie – wskazania, przygotowanie, normy i wyniki badania VDRL

Oznaczenie odczynu VDRL wykonywane jest w celu diagnozowania i monitorowania leczenia kiły. Stanowi też jedno ...

RTG w ciąży

Ciężarne wymagają szczególnej uwagi w kwalifikowaniu do badań z udziałem promieni rentgenowskich. Bezpieczeństwo stosowania promieni ...

Kordocenteza

Kordocenteza to inwazyjne badanie prenatalne krwi polegającym na nakłuciu sznura pępowinowego u ciężarnej kobiety przez ...

Badanie położnicze

Badanie położnicze ciężarnej i rodzącej kobiety składa się z kilku elementów, które są niezbędne w ...

Monitorowanie płodu

Monitoring płodu zapewnia lekarzowi prowadzącemu i położnej nie tylko obserwację i wysłuchanie tętna płodu oraz ...

USG (ultrasonografia) 3D

Badanie USG 3D to w pełni nieinwazyjna metoda stosowana w diagnostyce prenatalnej pozwalająca na dokładne ...

Badanie beta hCG – normy i wyniki gonadotropiny kosmówkowej

Badanie hCG (gonadotropina kosmówkowa) wykonywane jest w celu stwierdzenia ciąży naturalnej, jak i tej w ...

Badanie ginekologiczne USG przez powłoki brzuszne

Badanie USG przez powłoki brzuszne jest najczęściej stosowane jako badanie prenatalne. Jako badanie w ciąży ...

Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży

Ocena czynności serca płodu to jedno z podstawowych, a zarazem najważniejszych badań w kalendarzu ciąży. ...

Poród w innych pozycjach

Kobiety w czasie porodu instynktownie potrzebują ruchu a możliwość przyjmowania wygodnych dla nich pozycji ma ...

Różyczka a ciąża

Różyczka w ciąży jest niebezpieczna. Zakażenie wirusem różyczki u kobiety ciężarnej może wywołać bardzo groźne ...

37 tydzień ciąży

Dziecko zdecydowanie potrafi już porządnie zacisnąć pięści, ale jego rozwój staje się powoli mniej dynamiczny ...

Komentarze (0)